Tsunamis, Earthquakes & The Zombie Apocalypse, 4/3/16 (Scott Flanagan)